X

written and performed by Matas Labašauskas
illustrations: Lina Gavėnaitė
soundtrack: Garo


Bembis Bembio Motina
2010, BBM006
X

Once upon a time a seven-spot toad that was depicted on my cup fell in love with a cow. The toad yearned to get on the shaggy cow‘s back and nevermore jump off it. Once, on a day that nobody considers a holiday, the toad skipped into a jar of milk and hid in it.
‘But cups don't jump!?’ Gretute exclaimed.
‘But love binds!’ retorted Jonukas.
Personally, I never liked fresh milk. Therefore, it was more than obvious that some stranger used to secretly drink milk out of my cup as he certainly never washed it.
Meanwhile, the cow in the meadow had secret desires of its own. It dreamed that one day the toad would jump on its back and catch all the insects that were annoyingly attacking; trying to eat it up starting from the inside, as if another one needed blood in order to survive.
‘Squeeze “Hematogen”,’ the cow used to curse, but the toad still admired it...
That day happened to be a hot summer day. The toad dozed off in a cool jar of milk and never woke up. Actually, it did awake after it had drowned in the cow‘s milk. The question that doesn‘t need to be answered here is whether the death of the toad was painful?
For the toad’s bravery, God turns it into a God‘s little cow (a ladybird). What an ambiguity and God is so selfish!
The one who used to secretly drink out of my cup got what he deserved, as even in Asia nobody eats toads with milk.
Up to this very day the cow keeps whisking its tail trying to chase away the irritating ladybird off its back. If the cow were in India, everything would be easy to explain - all who are alike gather on the same bench.
Jonukas and Gretute never found their way home but they lived happily ever after.
The same cup in front of me has a seven-spot ladybird on it and the tea is getting cold...
X

Kartą rupūžė, su septyniais taškais ant nugaros, ant mano puodelio nupiešta, pamilo karvę.
Rupūžė troško patekti ant gauruotos karvės nugaros ir niekada nuo jos nebenušokti.
Kartą – tai buvo diena metuose, kai niekas nešvenčia jokios šventės, - rupūžė įšoko į pieno indą ir jame pasislėpė.
Bet puodeliai juk nešokinėja!?, - sušuko Gretutė.
Bet meilė juk susieja!, - atšovė Jonukas.
Aš asmeniškai niekada nemėgau kaimiško pieno. Tuomet aišku, jog kažkas svetimas slapčia gerdavo pieną iš mano puodelio ir niekada jo neišplaudavo.
Tuo tarpu karvė lauke irgi turėjo slaptų troškimų. Ji svajojo, kad kada nors ant jos nugaros užšoks rupūžė ir gaudys visus vabzdžius, kurie įkyriai ją puola; bando suvalgyti, pradėdami iš vidaus, atrodytų, kad dar vienam prireikė kraujo, kad išgyventų.
Išgręžk gematogeną!, - keikdavosi karvė, o rupūžė vis tiek ja žavėjosi...
Atsitiko taip, kad ta diena buvo karšta vasaros diena. Rupūžė užsnūdo vėsiame pieno inde ir nebepabudo. Tiksliau pabudo, nuskendusi karvės piene. Čia kyla klausimas, į kurį atsakyti nebūtina: ar rupūžės mirtis buvo skausminga?
Rupūžę už ryžtą Dievas paverčia Dievo karvute. Kaip dviprasmiška ir Dievas savanaudis!
Tam, kas gėrė iš mano puodelio slapčia, buvo tinkamai atlyginta, nes net Azijoje nevalgo rupūžių su pienu.
Karvė iki dabar vejoja įkyrią boružę nuo savo nugaros, vizgindama uodegą. Jei karvė būtų Indijoje viskas būtų paprastai paaiškinama – visi panašūs renkasi ant vieno suoliuko.
Jonukas ir Gretutė niekada nerado kelio namo, bet laimingai ir gražiai gyveno.
Ant to paties puodelio prieš mano akis boružė su septyniais taškais, o arbata baigia atšalti...